Home / Preventie / Ik ben ongerust / Maagkanker in de familie

Maagkanker in de familie

Bij ongeveer drie tot vijf procent van de mensen met maagkanker lijkt erfelijkheid een rol te spelen. In families met een erfelijke vorm van maagkanker komt deze ziekte vaak op jonge leeftijd voor, oftewel voor het 40e levensjaar. Erfelijke maagkanker is zeldzaam. Als er bij u (mogelijk) sprake is van erfelijkheid, zal uw arts u verwijzen naar een erfelijkheidsdeskundige (klinisch geneticus).

Uw arts zal u doorverwijzen voor een erfelijkheidsonderzoek naar maagkanker indien:

  • u een familielid heeft met bij wie maagkanker is ontstaan voor het veertigste levensjaar.
  • er maagkanker is geconstateerd bij twee eerste- of tweedegraads familieleden van wie er één jonger is dan vijftig (dat kan een grootouder, ouder, broer, zus of kind van u zijn).
  • u drie eerste- of tweedegraads familieleden heeft met maagkanker en borstkanker, die samen voorkomen bij één familielid jonger dan vijftig jaar;
  • u drie eerste- of tweedegraads familieleden heeft die een familielid hebben (eerste- of tweedegraads verwant) met maagkanker en borstkanker  waarbij één diagnose (maagkanker of borstkanker) geconstateerd is voor het vijftigste levensjaar.

Erfelijk of niet-erfelijke maagkanker
Kanker wordt veroorzaakt door een verandering in het DNA, het erfelijke materiaal dat in al onze lichaamscellen zit. Een verandering in het DNA noemen we een mutatie. Wanneer de mutatie op latere leeftijd ontstaat, in één bepaalde cel in de maag, ontstaat niet-erfelijke maagkanker. De mutatie zit in dat geval alleen in de cellen van de tumor die uit die ene cel groeit. Bij erfelijke maagkanker zit de mutatie in alle lichaamscellen. Omdat deze mutatie in alle lichaamscellen zit wordt deze doorgegeven van ouder op kind, en is dus aangeboren en erfelijk.

CDH1 gen (E-cadherin-gen)
Een belangrijk signaal voor erfelijke maagkanker kan zijn dat er meerdere familieleden op een relatief jonge leeftijd maagkanker hebben (gehad). Bij één soort erfelijke maagkanker is bekend dat het CDH1 gen (E-cadherin-gen) betrokken is. Bij 30% van de mensen bij wie deze soort maagkanker in de familie vaker voorkomt kan door genetisch onderzoek de mutatie in dit gen worden aangetoond. Dragers van deze erfelijke mutatie hebben naar schatting 70% kans om maagkanker te krijgen.

Regelmatig onderzoek
Wanneer iemand erfelijke aanleg voor maagkanker heeft, wordt het advies gegeven om regelmatig een kijkonderzoek van de maag te laten doen. Op deze manier kunnen veranderingen in het slijmvlies van de maag vroeg worden opgespoord. De arts zal ook regelmatig onderzoek naar de Helicobacter pylori-bacterie laten doen. Deze bacterie kan het risico op maagkanker verhogen. Voor meer informatie over de Helicobacter pylori-bacterie.

Andere erfelijke aandoeningen
Er zijn erfelijke aandoeningen waarbij diverse soorten tumoren kunnen optreden, waaronder ook maagkanker. Deze aandoeningen zijn:
Meer informatie

Kijk voor meer informatie over erfelijkheid en erfelijke maagkanker op de volgende websites:
www.erfelijkheid.nl
www.erfocentrum.nl (Kenniscentrum voor erfelijkheid)
www.stoet.nl (Stichting opsporing erfelijke tumoren)
     
Deel deze informatie